Read ✓ Bir Yazarın Notları III By Nuri Pakdil – Varunahuja.live

Read ✓ Bir Yazarın Notları III  By Nuri Pakdil – Varunahuja.live
  • 112 pages
  • Bir Yazarın Notları III
  • Nuri Pakdil
  • Turkish
  • 03 October 2018

Bir Yazarın Notları III Pakdil, Eserinin Bi Imsel Unsuruyla Do Rudan Zihne Ve Bilince De Il Sezgiye, Bi Im Bilgisine Ve Biraz Da G R G C Ne Basirete Y Nelir Bu Melekelerimizi De Harekete Ge Irerek Eserinin Bir B T N Halinde Kavranmas N Ama Lar Bi Im De Soyut Bir Unsurdur Pakdil De Ve Hat Sanat M Zda Oldu U Gibi, Soyut Z Somutla T Rma I Levi De G R R Somutla An Kelime, C Mleye Bir Hareketlilik Getirir, Hareketli C Mleler Metne Dinamik Bir G Vde Kazand R R, Giderek S Z, Cisimle Meyi De A Arak Eyleme Yakla R, Eylemle IrEylemi Y Celten Bir Yazar Olarak Pakdil, Yazarl K Eyleminin Okurunu Da Eyleme Ge Irmesini Ister Nitekim, Bir Yazar N Notlar III Adl Kitab N Majisk L Harflerle Dizilmi Ve Ayr Bir Paragraf Olan U C Mle Ile Bitirir Bu Kitab Da Namluya S R N Aban Abak Tan T M B Lteninden


About the Author: Nuri Pakdil

Nuri Pakdil is a Turkish author, poet and translator He is the founder of Edebiyat Dergisi and Edebiyat Dergisi Yayinlari He run the Edebiyat Dergisi, an independent literary journal, for fifteen years 1969 1984 and published than 40 books in this period Beside his own works, he translated various French pieces to Turkish After 1997, he started to publish new books of his own He curren


7 thoughts on “Bir Yazarın Notları III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *