Free ↠ Bir Yazarın Notları II By Nuri Pakdil – Varunahuja.live

Free ↠ Bir Yazarın Notları II  By Nuri Pakdil – Varunahuja.live
  • Paperback
  • 117 pages
  • Bir Yazarın Notları II
  • Nuri Pakdil
  • Turkish
  • 04 July 2017

Bir Yazarın Notları II Nuri Pakdil, Cilt H Linde Yay Mlad Bir Yazar N Notlar Nda Zg N Bir Anlat M Tekni Iyle Yaz Ya Nc Ki Ileri Sokar Yani Yazar N D Nda Ki I Ve Ki Iler De Bizimle Birlikte Metin I Inde Dola R Bu Da, Bir Tiyatro Sahnesi Alg S Yla Daha Ok Metin Okumalar N N I Inde Olmam Z Sa Lar Bu Er Evede M Lkiyet Kavram N Bir Yazar N Notlar II De Ironik Bir Sahne Anlat M Yla Yle Sunar Bize Gazapm Kap S N Of R N N Sayg Yla A T Arabas Ndan Inerken, Yineliyor Homurdanarak Etleri Sark K K Rk Ya Lar Ndaki D Necekmi Im Tanr N N Bel S Bir Kez Uyundu Bana Pis Uyuz Ge Ti I Yerlere Akrep Sa Arak B Rosuna Girdi Mallar M Gazapm Bana Bilmem Nerdeki Bir Yoksuldan Bile Sorumlu Olmal Ym M Ben Mal, Kimde G R N Rse G R Ns N Onda, Herkesin Bir Par A Hakk Ya Varsaym , Niye Olamas Nm Sorumluluk B Ylesine Boyutlu Alg Lanmal Ym Kirli Y Lmaym Bunlar, Ha Donuk Al Nterleri Bir G N Eritilirse, Bo Ulurmu Um Selin Ortas Nda Murdar N Tekisin Demeye Getiriyor Bana Patlataca M Enesini Bir Daha Gelirse Gazapm Mallar M Benim Gazab M Yle Mi Bir Pisli In I Indeymi Iz Ya Bir G N, Bir Eyler, Ba Ka Bir Eyler Olursaym Ali G Er


About the Author: Nuri Pakdil

Nuri Pakdil is a Turkish author, poet and translator He is the founder of Edebiyat Dergisi and Edebiyat Dergisi Yayinlari He run the Edebiyat Dergisi, an independent literary journal, for fifteen years 1969 1984 and published than 40 books in this period Beside his own works, he translated various French pieces to Turkish After 1997, he started to publish new books of his own He curren


9 thoughts on “Bir Yazarın Notları II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *