[BOOKS] ✬ Anneler ve Kudüsler By Nuri Pakdil – Varunahuja.live

[BOOKS] ✬ Anneler ve Kudüsler  By Nuri Pakdil – Varunahuja.live
  • Paperback
  • 139 pages
  • Anneler ve Kudüsler
  • Nuri Pakdil
  • Turkish
  • 13 April 2017

Anneler ve Kudüsler Iirsel Denemelerin, Oyunlar N Yazar Nuri Pakdil In D Rd Nc Iir Kitab Olan Anneler Ve Kud Sler , Edebiyat Dergisinde, 1970 1984 Y Llar Aras Nda Yay Mlanan Iirlerinden Olu Uyor Nuri Pakdil Iirleri, Anne Lirizmi Ile Kud S Ger E I Aras Nda Gidip Gelen Gergin Bir Yay Gibidir K H Lirik Bir Geyiktir S Zc Kler, K H Ate Hatt Ndaki Sava D R Kud S, Somut Bir Mek N Oldu U Kadar, Soyut Bir Alg D R Da Onun I In O Uldur Kud S Ve Anne Anne Kud S T R, Kud S De Anne Kud S, Ulu Nder In G K Yolculu U Nun, Mir C N Mekan D R O Y Zden Nuri Pakdil D Ncesinin, Dolay S Yla Nuri Pakdil Iirinin Metafizik Yolculu Una Kaynakl K Eden G L Bir Imgedir Medeniyet Haritas N N Da Temel Ve Vazge Ilmez Ayaklar Ndan Biri Iirin T M Has Damarlar Nda, T M Ana Duvarlar Nda, T M Sa Lam Kolonlar Nda Ideolojinin Sars Lmaz Bi Imde Var Oldu U Bir In Ad R Nuri Pakdil Iiri Bu In Ada Lirik Bir Kucaklama, Sonsuz Bir Efkat Olarak Sanat N T M Incelikleri De Var Ok G L Damarlar Olan Has Iirlere Imza Atm Bu Ok Y Nl Yazar N Iirlerinin Dergi Sayfalar Ndan Kar L P Kitapla T R Lm Olmas Yla, Air Nuri Pakdil I De Do Ru Bi Imde G Rm Oluyoruz Ali G Er


About the Author: Nuri Pakdil

Nuri Pakdil is a Turkish author, poet and translator He is the founder of Edebiyat Dergisi and Edebiyat Dergisi Yayinlari He run the Edebiyat Dergisi, an independent literary journal, for fifteen years 1969 1984 and published than 40 books in this period Beside his own works, he translated various French pieces to Turkish After 1997, he started to publish new books of his own He curren


10 thoughts on “Anneler ve Kudüsler

  1. says:

    Can sunarBu day dal naOnlar zlem da a arpanK r a t Kabar r kent bir top g lSan rs n y re in uzad Halis i i i iGrev karde terler g l n tam ortas nda o al rkenKalelerDurur y n g neye biriNe biri bini onbiniG n zsu z mlemek i in greviG l a ac na ellerine ey kentli Ben olay anlatan siyasi iir sevmem, hele a dal anlat lm sa Ama Pakdil in ya da Neruda da yer yer g rd m tarzda, o siyasinin olaylar yerine havas n anlatan iirlere bay l r m Ve yine tekrar ediyorum, biz daha g zel yaz yoruz i devrim yapmak olan, eylem giysileri diken bir terzi Pakdil, yle diyor lk defa okuyorum kendisini ve hi giri meden tavsiyem, Hece Dergisi nin Nuri Pakdil zel Say s n bir yerlerden bulman z, ben meraktan aramad m.Anneler ve K d sler de, Kud s nden Afrika s na, stanbul undan Paris ine, Ankara s ndan do usuna, grev i isinden Kafka s ve kam s ne ve Neruda s na, brahim peygamberden Hz Ali ye, hemen her eyi kullan yor Beni en ok etkileyen u oldu, ok okumu Pakdil, ara t r rsan z zaten dergi yay nlamaktan te eviriler yapt n , frans...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *